Technical Recovery Manager

QLY is naast een ICT architect ook op bepaalde vakgebieden technische specialist. Hiermee brengen we twee belangrijke rollen samen die nodig zijn bij calamiteiten of grote problems.

De architect heeft de competentie om overzicht te creëren en te behouden, en de technisch specialist in hem is in staat om diepgaand onderzoek te doen en in meeste gevallen ook op te lossen. In ieder geval van “het doet het niet” naar beschrijven wat er niet doet en waarom het niet doet.

Bij calamiteiten zoals een ransomeware aanval, is het heel belangrijk dat iemand de technisch regie rol pakt en de juiste taken uitzet in de juiste volgorde. Vaak zie je dat een ICT manager nu deze rol pakt, maar door onvoldoende inhoudelijk kennis, weet de manager ook niet goed wat te doen. De ICT manager heeft op dat moment meer dan genoeg te doen om de business en leveranciers goed te managen.

Bij problems waar een organisatie al maanden mee loopt, kunnen wij een rol spelen. QLY creëert overzicht en is in staat om de juiste vragen te stellen. Problems zijn vaak een probleem omdat er geen overzicht is. Bijna alle problems zijn ‘simpel’ op te lossen wanneer het overzicht gecreëerd is.

Overzicht creëren en behouden


Regie voeren


Diepgaand onderzoek